Kwaliteit & Veiligheid - Breeclean

Breeclean voert een actief beleid op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu gericht op de beste omstandigheden voor onze en uw mensen.

Kwaliteit

Breeclean onderscheidt zich door kwaliteit van zijn afgeleverde werk en diensten. Dit geldt tevens voor onze processen en de wijze waarop we actief omgaan met het continu verbeteren van onze processen, bedrijfsvoering, mensen en organisatie. Breeclean beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem: ISO 9001:2008.

Veiligheid en arbeidsomstandigheden

De veiligheid en arbeidsomstandigheden van uw en van onze mensen staan voorop. Altijd. Wij werken met strenge interne veiligheidsnormen en -afspraken die we consequent hanteren. Ons bedrijf is VCA-gecertificeerd. Ook de Breeclean professionals die uw glasbewassing en specialistische reiniging verzorgen hebben een VCA-certificaat.

Milieu

Breeclean hanteert een actief milieubeleid door onder andere recycling van materialen en afval. Wij voeren alle materialen en afvalstoffen via de daarvoor bestemde kanalen af om de belasting voor het milieu te minimaliseren.

HACCP

Breeclean Schoonmaak en Breeclean Catering werken strikt volgens de HACCP-normen voor voedselveiligheid om uw gezondheid en veiligheid te garanderen.

Uw gezondheid,
onze zorg